ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA 12

TTO - Đến 21h30 ngày 30-1, Đại hội đại biểu toàn nước lần trang bị XIII của Đảng đã dứt việc ra mắt danh sách Ban Chấp hành trung ương khóa XIII.I - danh sách Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XII đắc cử Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII

1.

Bạn đang xem: Ủy viên trung ương đảng khóa 12

Ông Nguyễn Phú Trọng- Tổng túng thư, quản trị nước

2. Ông Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng chính phủ

3. Ông Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ bao gồm trị, túng bấn thư tw Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương

4. Ông vương vãi Đình Huệ- Ủy viên Bộ thiết yếu trị, túng thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội

5. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ chính trị, túng bấn thư tw Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

6. Bà Trương Thị Mai -Ủy viên Bộ chính trị, túng thư tw Đảng, trưởng ban Dân vận Trung ương

7. Ông Phạm rạng đông - Ủy viên Bộ bao gồm trị, Phó thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ ngoại giao

8. Ông sơn Lâm- Ủy viên Bộ chủ yếu trị, bộ trưởng Bộ Công an

9. Ông Lương Cường- bí thư trung ương Đảng, công ty nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội dân chúng Việt Nam

10. Ông Nguyễn Hòa Bình- bí thư tw Đảng, Chánh án tandtc nhân dân tối cao

11. Ông Nguyễn Văn Nên- túng bấn thư trung ương Đảng, túng thiếu thư Thành ủy tp Hồ Chí Minh

12. Ông è Thanh Mẫn- bí thư tw Đảng, quản trị Ủy ban trung ương Mặt trận việt nam Việt Nam

13. Ông è cổ Cẩm Tú- túng thư tw Đảng, nhà nhiệm Ủy ban bình chọn Trung ương

14. Ông Phan Đình Trạc - túng thư trung ương Đảng, trưởng ban Nội bao gồm Trung ương

15. Ông Nguyễn Xuân thắng - bí thư trung ương Đảng, Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị non sông Hồ Chí Minh, quản trị Hội đồng giải thích Trung ương

16. Ông Chu Ngọc Anh- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, quản trị UBND tp Hà Nội

17. Ông Nguyễn vàng anh - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, chủ tịch Ủy ban thống trị vốn đơn vị nước trên doanh nghiệp

18. Bà Nguyễn Thúy Anh- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

19. Ông nai lưng Tuấn Anh- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ công thương nghiệp kiêm Phó trưởng Ban kinh tế tài chính Trung ương

20. Ông Dương Thanh Bình- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, trưởng phòng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban hay vụ Quốc hội

21. Ông Bùi Minh Châu- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV tỉnh giấc Phú Thọ

22. Ông Đỗ Văn Chiến- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban Dân tộc

23. Ông Hoàng Xuân Chiến- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, máy trưởng cỗ Quốc phòng

24. Ông Mai Văn chủ yếu - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

25. Ông Nguyễn Tân Cương- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, đồ vật trưởng cỗ Quốc phòng

26. Ông Bùi Văn Cường- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy Đắk Lắk

27. Ông Nguyễn Phú Cường- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư thức giấc ủy, quản trị HĐND tỉnh giấc Đồng Nai

28. Ông Phan Việt Cường- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đbqh khóa XIV tỉnh Quảng Nam

29. Ông è Quốc Cường- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội bao gồm Trung ương

30. Ông Nguyễn Văn Danh - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

31. Ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương

32. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng Bộ Lao động, yêu thương binh cùng xã hội

33. Ông Đinh Tiến Dũng -Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Tài chính

34. Ông Nguyễn Chí Dũng- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ kế hoạch và đầu tư

35. Ông Võ Văn Dũng- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội bao gồm Trung ương

36. Ông Nguyễn quang quẻ Dương- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

37. Ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó thủ tướng thiết yếu phủ

38. Ông Huỳnh Thành Đạt- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ kỹ thuật và công nghệ

39. Ông Nguyễn xung khắc Định- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV tỉnh Khánh Hòa

40. Ông Phan Văn Giang- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, đồ vật trưởng cỗ Quốc phòng, Tổng tham vấn trưởng Quân đội quần chúng. # Việt Nam

41. Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV tỉnh giấc Ninh Bình

42. Ông trằn Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ Tài nguyên và môi trường

43. Ông Nguyễn Đức Hải- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, nhà nhiệm Ủy ban Tài thiết yếu - ngân sách của Quốc hội

44. Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu qh khóa XIV thức giấc Thái Nguyên

45. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà nhiệm sở tại Ủy ban kiểm soát Trung ương

46. Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, vật dụng trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn

47. Ông Lữ Văn Hùng- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư tỉnh ủy bạc tình Liêu

48. Ông Nguyễn mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bộ trưởng liên nghành Bộ tin tức và media kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

49. Ông Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó công ty nhiệm Ủy ban kiểm soát Trung ương

50. Ông Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, máy trưởng bộ Văn hóa, thể thao với du lịch

51. Ông Lê Minh Hưng- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng

52. Ông Lê Minh Khái - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Tổng Thanh tra chính phủ

53. Ông Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, quản trị Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

54. Ông trằn Việt Khoa- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Giám đốc học viện chuyên nghành Quốc phòng

55. Ông Điểu Kré- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương

56. Bà Hoàng Thị Thúy Lan- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV thức giấc Vĩnh Phúc

57. Ông Chẩu Văn Lâm- Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV tỉnh Tuyên Quang

58. Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà tịch, Tổng thư ký Ủy ban tw Mặt trận tổ quốc Việt Nam

59. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng phòng ban Dân vận Trung ương

60. Ông Lê Thành Long - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ tứ pháp

61. Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Bình Phước

62. Ông Võ Minh Lương - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, máy trưởng bộ Quốc phòng

63. Ông Lê Trường lưu - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư tỉnh ủy, quản trị HĐND tỉnh vượt Thiên Huế

64. Ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh giấc Bến Tre

65. Ông Châu Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, chủ tịch Viện hàn lâm công nghệ và công nghệ Việt Nam

66. Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu qh khóa XIV thức giấc Cao Bằng

67. Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu qh khóa XIV tỉnh giấc Lai Châu

68. Ông Phạm Hoài phái mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, lắp thêm trưởng bộ Quốc phòng

69. Ông nai lưng Văn Nam - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV tỉnh Bình Dương

70. Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, công ty nhiệm Ủy ban tứ pháp của Quốc hội

71. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, thứ trưởng cỗ Xây dựng

72. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội dân chúng Việt Nam

73. Ông Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV tỉnh phái mạnh Định

74. Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó túng bấn thư Thành ủy, quản trị UBND thành phố Hồ Chí Minh

75. Ông hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng truy thuế kiểm toán Nhà nước

76. Ông è cổ Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó công ty nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam

77. Ông Hoàng Đăng quang - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

78. Ông Lê Hồng quang - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó chánh án hay trực tòa án nhân dân tối cao

79. Ông trằn Lưu quang quẻ - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó túng thiếu thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh

80. Ông è cổ Văn Rón - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đbqh khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

81. Ông Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, sản phẩm trưởng cỗ Quốc phòng

82. Ông Bùi Thanh đánh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, lắp thêm trưởng trực thuộc Bộ ngoại giao

83. Ông è cổ Văn đánh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà nhiệm sở tại Văn phòng chủ yếu phủ

84. Ông Đỗ tiến sĩ - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đbqh khóa XIV tỉnh Hưng Yên

85. Bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc ủy lạng ta Sơn

86. Ông Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư tỉnh giấc ủy, quản trị HĐND thức giấc Ninh Thuận

87. Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban công tác làm việc đại biểu ở trong Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội

88. Ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng bấn thư thức giấc ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

89. Ông nai lưng Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó nhà nhiệm văn phòng và công sở Quốc hội

90. Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, công ty nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội

91. Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng

92. Ông Huỳnh chiến thắng - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó tổng tham vấn trưởng Quân đội quần chúng Việt Nam

93. Ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải

94. Bà Lê Thị Thủy- Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đbqh khóa XIV tỉnh giấc Hà Nam

95. Ông è Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, máy trưởng cỗ Công an

96. Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương, sản phẩm công nghệ trưởng bộ Nội vụ

97. Ông Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh giấc ủy Kon Tum

98.

Xem thêm: Thư Mời Hợp Tác Mở Trung Tâm Tiếng Anh Hanoi Connection Là Sự Lựa Chọn Đúng Đắn

Ông Lê Minh Trí - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm gần cạnh nhân dân tối cao

99. Ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, thứ trưởng cỗ Ngoại giao

100. Ông Huỳnh Tấn Việt - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

101. Ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Phó chánh Văn phòng trung ương Đảng

102. Ông Lê Huy Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, thứ trưởng bộ Quốc phòng

103. Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV tỉnh giấc An Giang

104. Ông Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư tỉnh ủy đánh La

105. Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Thái Bình

106. Ông Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Tổng biên tập tạp chí cùng Sản

107. Ông Y Thanh Hà Niê Kdăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp lớn Trung ương

108. Ông Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đbqh khóa XIV thức giấc Hà Giang

109. Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư thức giấc ủy Bắc Ninh

110. Ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư thức giấc ủy, chủ tịch HĐND thức giấc Sóc Trăng

111. Ông hồ nước Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu qh khóa XIV thức giấc Gia Lai

112. Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Phó chánh Văn phòng tw Đảng

113. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thư thức giấc ủy Đồng Tháp

114. Ông Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, quản trị Viện hàn lâm công nghệ xã hội Việt Nam

115. Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư thức giấc ủy Nghệ An

116. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng thiếu thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu chính phủ khóa XIV thức giấc Điện Biên

117. Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, túng thư tỉnh giấc ủy Quảng Bình

118. Ông Lê quang quẻ Tùng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, túng bấn thư thức giấc ủy Quảng Trị

119. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng, bí thư tỉnh giấc ủy, quản trị HĐND tỉnh Quảng Ngãi

II- list trúng cử lần thứ nhất Ban Chấp hành tw khóa XIII

120. Ông Dương Văn An- túng bấn thư tỉnh giấc ủy Bình Thuận

121. Ông Nguyễn Doãn Anh - bốn lệnh Quân khu vực 4

122. Ông Đỗ Thanh Bình - túng thiếu thư tỉnh ủy Kiên Giang

123. Ông Lê Tiến Châu - túng bấn thư tỉnh ủy Hậu Giang

124. Ông Hoàng Duy Chinh - túng thiếu thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu qh khóa XIV thức giấc Bắc Kạn

125. Ông Ngô Chí Cường - túng thư tỉnh giấc ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Trà Vinh

126. Ông Nguyễn bạo phổi Cường - Phó trưởng phòng ban Đối nước ngoài Trung ương

127. Ông Hoàng Trung Dũng - túng thư thức giấc ủy, quản trị HĐND thức giấc Hà Tĩnh

128. Ông hồ nước Quốc Dũng - túng thiếu thư tỉnh ủy, quản trị HĐND thức giấc Bình Định

129. Ông Đỗ Đức Duy - bí thư thức giấc ủy yên ổn Bái

130. Ông Phạm Đại Dương - túng thiếu thư tỉnh giấc ủy Phú Yên

131. Ông Lương Quốc Đoàn - Phó quản trị thường trực Hội nông dân Việt Nam

132. Ông Nguyễn Quốc Đoàn - Phó túng thư thường trực Tỉnh ủy vượt Thiên Huế

133. Ông Nguyễn Văn Được - bí thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh giấc Long An

134. Ông Nguyễn Văn Gấu - chủ yếu ủy Quân khu vực 9

135. Ông Vũ Hải Hà - Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

136. Ông Lê Khánh Hải - Phó nhà nhiệm Văn phòng chủ tịch nước

137. Ông Nguyễn Tiến Hải - bí thư tỉnh ủy Cà Mau

138. Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó bốn lệnh kiêm tham vấn trưởng Quân chủng Phòng ko - không quân

139. Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc bank Nhà nước Việt Nam

140. Ông Lê Quốc Hùng - thứ trưởng bộ Công an

141. Ông Lê quang quẻ Huy - Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, technology và môi trường xung quanh của Quốc hội

142. Ông Đỗ Trọng Hưng - túng thư tỉnh ủy, quản trị HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đbqh khóa XIV tỉnh giấc Thanh Hóa

143. Ông è cổ Tiến Hưng - Phó túng thiếu thư thức giấc ủy, chủ tịch UBND thức giấc Hà Tĩnh

144. Ông Nguyễn Xuân Ký - bí thư thức giấc ủy, quản trị HĐND tỉnh giấc Quảng Ninh

145. Ông Nguyễn Thanh Long - bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế

146. Ông Lê quang đãng Mạnh - túng thư Thành ủy cần Thơ

147. Ông Lê Quốc Minh - Phó tgđ Thông tấn buôn bản Việt Nam

148. Ông trằn Hồng Minh - chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

149. Bà Hà Thị Nga - chủ tịch Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam

150. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó trưởng Ban tài chính Trung ương

151. Ông Bùi Văn Nghiêm - Phó bí thư sở tại Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh giấc Vĩnh Long

152. Ông trần Thanh Nghiêm - bốn lệnh Quân chủng Hải quân

153. Ông Nguyễn Duy Ngọc - đồ vật trưởng bộ Công an

154. Ông Nguyễn quang quẻ Ngọc - bốn lệnh Quân khu 3

155. Ông Thái Đại Ngọc - tư lệnh Quân quần thể 5

156. Ông Đặng Xuân Phong - túng thư thức giấc ủy, quản trị HĐND thức giấc Lào Cai

157. Ông Lê Ngọc Quang - Phó tgđ thường trực Đài vô tuyến Việt Nam

158. Ông Lương Tam Quang - thứ trưởng cỗ Công an

159. Ông Nguyễn Văn Quảng - bí thư Thành ủy Đà Nẵng

160. Ông Vũ Hải Quân - giám đốc Đại học giang sơn thành phố hồ Chí Minh

161. Ông è cổ Đức Quận - túng bấn thư tỉnh giấc ủy, quản trị HĐND thức giấc Lâm Đồng

162. Ông Trịnh Văn Quyết - chủ yếu ủy Quân khu 2

163. Ông Nguyễn Kim Sơn - quản trị Hội đồng, chủ tịch Đại học tổ quốc Hà Nội

164. Ông Nguyễn Thành Tâm - túng thư thức giấc ủy, chủ tịch HĐND tỉnh giấc Tây Ninh

165. Ông Dương Văn Thái - bí thư tỉnh ủy, quản trị HĐND tỉnh giấc Bắc Giang

166. Ông Lê Đức Thái - bốn lệnh bộ đội biên phòng

167. Ông Nguyễn Hồng Thái - tư lệnh Quân quần thể 1

168. Ông Nghiêm Xuân Thành - quản trị HĐQT bank TMCP ngoại thương Việt Nam

169. Ông Phạm Xuân Thăng - túng thiếu thư tỉnh ủy Hải Dương

170. Ông Nguyễn ngôi trường Thắng - bốn lệnh Quân quần thể 7

171. Ông Phạm tất Thắng - Phó nhà nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội

172. Ông è Đức Thắng - Phó chủ nhiệm Ủy ban chất vấn Trung ương

173. Ông Lê Đức lâu - chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP công thương nghiệp Việt Nam

174. Ông Lê tiến tới - vật dụng trưởng cỗ Công an

175. Ông Nguyễn Đình Trung - Phó túng thư tỉnh giấc ủy, quản trị UBND tỉnh giấc Đắk Nông

176. Ông Ngô Văn Tuấn - túng thư thức giấc ủy Hòa Bình

177. Ông Nguyễn Anh Tuấn - túng thư trước tiên Trung ương Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh

178. Ông Phạm Gia Túc - Phó trưởng ban Nội bao gồm Trung ương

179. Ông Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Ủy ban hay vụ Quốc hội, công ty nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội

180. Bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó túng thiếu thư thường trực Thành ủy Hà Nội

III- list Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII

1. Ông Nguyễn Hoài Anh - Phó túng thư trực thuộc Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND thức giấc Bình Thuận

2. Ông Lê Hải Bình - Phó trưởng ban chuyên trách Ban lãnh đạo thông tin đối nước ngoài Trung ương, Vụ trưởng Vụ thông tin đối nước ngoài và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương

3. Ông Võ Chí Công - Ủy viên Ban hay vụ tỉnh ủy, trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng

4. Ông Bùi rứa Duy - lắp thêm trưởng cỗ Khoa học cùng công nghệ

5. Ông Vũ to gan lớn mật Hà - Ủy viên Ban hay vụ thức giấc ủy, trưởng phòng ban Tuyên giáo thức giấc ủy, túng thư thị xã ủy Hoàng Su Phì, tỉnh giấc Hà Giang

6. Ông Nguyễn Long Hải - Phó túng thư tỉnh giấc ủy, quản trị UBND tỉnh giấc Bắc Kạn

7. Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên Ban thường vụ thức giấc ủy, túng thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

8. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, túng thư Thành ủy Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh

9. Ông U Huấn - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh giấc ủy, trưởng phòng ban Nội bao gồm Tỉnh ủy Kon Tum

10. Ông Trịnh Việt Hùng - Phó túng bấn thư tỉnh giấc ủy, quản trị UBND tỉnh Thái Nguyên

11. Ông Bùi quang quẻ Huy - túng thư trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS hồ nước Chí Minh

12. Ông Nguyễn Phi Long - Phó túng bấn thư tỉnh giấc ủy, quản trị UBND tỉnh Bình Định

13. Ông hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban thường xuyên vụ thức giấc ủy, trưởng phòng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Khánh Hòa

14. Ông Phan Như Nguyện - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó quản trị HĐND tỉnh bạc tình Liêu

15. Ông Y Vinh Tơr - Ủy viên Ban hay vụ tỉnh ủy, bí thư Thị ủy Buôn Hồ, thức giấc Đắk Lắk

16. Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó túng thiếu thư trực thuộc Thành ủy, quản trị HĐND thành phố Đà Nẵng

17. Ông quốc gia Tuấn - Ủy viên Ban hay vụ tỉnh giấc ủy, Phó quản trị thường trực ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

18. Ông Mùa A Vảng - tỉnh giấc ủy viên, túng thư thị trấn ủy Điện Biên Đông, Phó trưởng Đoàn đbqh khóa XIV tỉnh Điện Biên