Danh sách các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thanh hóa

Tỉnh Thanh Hóa bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Thanh Hóa là 1 Tỉnh ở trong Bắc Trung bộ của nước ta, tất cả trung trung tâm hành chính đặt tại Thành phố Thanh Hóa. Tỉnh giấc Thanh Hóa có dân số khoảng 3.640.128 và đại dương số xe là 36. Tỉnh Thanh Hóa gồm 28 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Danh sách các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thanh hóa


Xem các địa điểm du kế hoạch tại thức giấc Thanh Hóa

*
Bản đồ hành chủ yếu Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa tất cả bao nhiêu làng mạc phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên khoảng 11.114,7 km2 thì thức giấc Thanh Hóa bao gồm bao nhiêu huyện, thị xã, thôn phường thị trấn nhỉ? chắc rằng bạn không biết Tỉnh Thanh Hóa bao gồm tới 28 cấp quận huyện thị xã, trong các số ấy Tỉnh Thanh Hóa có 636 cấp xã phường thị trấn đấy. Ví dụ như sau nhé:


1. Thành phố Thanh Hóa bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du lịch tại thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa bao gồm 37 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao hàm 17 thôn và 20 phường: Phường Hàm Rồng, Phường Đông Thọ, Phường nam giới Ngạn, Phường trường Thi, Phường Điện Biên, Phường Phú Sơn, Phường Lam Sơn, Phường bố Đình, Phường Ngọc Trạo, Phường Đông Vệ, Phường Đông Sơn, Phường Tân Sơn, Phường Đông Cương, Phường Đông Hương, Phường Đông Hải, Phường Quảng Hưng, Phường Quảng Thắng, Phường Quảng Thành, làng mạc Thiệu Vân, làng Thiệu Khánh, xã Thiệu Dương, Phường Tào Xuyên, xóm Hoằng Lý, làng Hoằng Long, làng Hoằng Quang, xã Hoằng Đại, xóm Hoằng Anh, Phường An Hoạch, xã Đông Lĩnh, thôn Đông Vinh, xóm Đông Tân, buôn bản Đông Hưng, xã Quảng Thịnh, thôn Quảng Đông, xã Quảng Cát, buôn bản Quảng Phú, xã Quảng Tâm.

2. Thị thôn Bỉm Sơn tất cả bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du định kỳ tại Thị làng Bỉm Sơn

Thị làng Bỉm Sơn gồm 8 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường bao hàm 2 xã với 6 phường: Phường Bắc Sơn, Phường bố Đình, Phường Lam Sơn, Phường Ngọc Trạo, Phường Đông Sơn, Phường Phú Sơn, buôn bản Quang Trung, xã Hà Lan.

3. Thị thôn Sầm Sơn có bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du kế hoạch tại Thị làng Sầm Sơn

Thị thôn Sầm Sơn bao gồm 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao gồm 7 xã với 4 phường: Phường Trung Sơn, Phường Bắc Sơn, Phường ngôi trường Sơn, làng Quảng Cư, Phường Quảng Tiến, xã Quảng Minh, làng mạc Quảng Hùng, làng mạc Quảng Thọ, xã Quảng Châu, thôn Quảng Vinh, làng Quảng Đại.

4. Thị xã Mường Lát bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị trấn Mường Lát

Huyện Mường Lát bao gồm 9 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 8 xã: thị trấn Mường Lát, làng mạc Tam Chung, thôn Tén Tằn, thôn Mường Lý, xóm Trung Lý, làng mạc Quang Chiểu, làng mạc Pù Nhi, thôn Nhi Sơn, xóm Mường Chanh.

5. Thị trấn Quan Hóa bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Quan Hóa

Huyện quan liêu Hóa bao gồm 18 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 17 xã: thị xã Quan Hóa, buôn bản Thành Sơn, làng Trung Sơn, thôn Phú Thanh, làng mạc Trung Thành, buôn bản Phú Lệ, thôn Phú Sơn, buôn bản Phú Xuân, làng mạc Thanh Xuân, Xã nhân từ Chung, Xã nhân từ Kiệt, làng mạc Nam Tiến, làng Hồi Xuân, làng Thiên Phủ, buôn bản Phú Nghiêm, làng Nam Xuân, làng mạc Nam Động, làng Xuân Phú.

6. Huyện Bá Thước có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Bá Thước

Huyện Bá Thước tất cả 23 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 22 xã: thị xã Cành Nàng, xã Điền Thượng, thôn Điền Hạ, làng mạc Điền Quang, thôn Điền Trung, xã Thành Sơn, thôn Lương Ngoại, buôn bản Ái Thượng, làng mạc Lương Nội, xã Điền Lư, buôn bản Lương Trung, xã Lũng Niêm, làng mạc Lũng Cao, buôn bản Hạ Trung, buôn bản Cổ Lũng, làng Thành Lâm, buôn bản Ban Công, làng mạc Kỳ Tân, buôn bản Văn Nho, làng mạc Thiết Ống, làng Lâm Sa, xóm Thiết Kế, thôn Tân Lập.

7. Huyện Quan Sơn bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại thị trấn Quan Sơn

Huyện quan lại Sơn gồm 13 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 12 xã: thị xã Quan Sơn, xóm Trung Xuân, thôn Trung Thượng, thôn Trung Tiến, xã Trung Hạ, buôn bản Sơn Hà, thôn Tam Thanh, làng mạc Sơn Thủy, buôn bản Na Mèo, xã Sơn Lư, buôn bản Tam Lư, làng Sơn Điện, thôn Mường Mìn.

8. Thị xã Lang Chánh có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Lang Chánh

Huyện Lang Chánh có 11 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn với 10 xã: thị trấn Lang Chánh, Xã im Khương, Xã yên ổn Thắng, buôn bản Trí Nang, xã Giao An, buôn bản Giao Thiện, làng Tân Phúc, buôn bản Tam Văn, làng Lâm Phú, làng Quang Hiến, buôn bản Đồng Lương.

9. Thị trấn Ngọc Lặc tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị trấn Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc gồm 22 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 21 xã: thị trấn Ngọc Lặc, làng Lam Sơn, xã Mỹ Tân, xóm Thúy Sơn, xóm Thạch Lập, làng Vân Âm, làng mạc Cao Ngọc, xóm Ngọc Khê, làng mạc Quang Trung, xóm Đồng Thịnh, thôn Ngọc Liên, làng Ngọc Sơn, xóm Lộc Thịnh, làng mạc Cao Thịnh, xóm Ngọc Trung, xóm Phùng Giáo, xóm Phùng Minh, làng Phúc Thịnh, làng mạc Nguyệt Ấn, thôn Kiên Thọ, buôn bản Minh Tiến, thôn Minh Sơn.

10. Huyện Cẩm Thủy gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại huyện Cẩm Thủy

Huyện Cẩm Thủy có đôi mươi ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn và 19 xã: thị trấn Cẩm Thủy, xã Phúc Do, xóm Cẩm Thành, làng Cẩm Quý, xã Cẩm Lương, xóm Cẩm Thạch, làng Cẩm Liên, xã Cẩm Giang, thôn Cẩm Bình, làng mạc Cẩm Tú, xóm Cẩm Sơn, thôn Cẩm Châu, làng mạc Cẩm Tâm, xã Cẩm Phong, xã Cẩm Ngọc, xã Cẩm Long, xóm Cẩm Yên, buôn bản Cẩm Tân, buôn bản Cẩm Phú, xóm Cẩm Vân.

11. Huyện Thạch Thành bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Thạch Thành

Huyện Thạch Thành gồm 28 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị xã và 26 xã: thị xã Kim Tân, thị xã Vân Du, xã Thạch Tân, xóm Thạch Lâm, buôn bản Thạch Quảng, làng mạc Thạch Tượng, làng Thạch Cẩm, làng mạc Thạch Sơn, làng mạc Thạch Bình, buôn bản Thạch Định, xã Thạch Đồng, làng mạc Thạch Long, xã Thành Mỹ, thôn Thành Yên, thôn Thành Vinh, thôn Thành Minh, xóm Thành Công, xóm Thành Tân, xóm Thành Trực, làng Thành Vân, làng Thành Tâm, xóm Thành An, buôn bản Thành Thọ, thôn Thành Tiến, buôn bản Thành Long, xóm Thành Kim, xóm Thành Hưng, làng mạc Ngọc Trạo.

12. Huyện Hà Trung gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại huyện Hà Trung

Huyện Hà Trung gồm 25 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 24 xã: thị xã Hà Trung, buôn bản Hà Long, làng mạc Hà Vinh, làng mạc Hà Bắc, làng Hà Vân, xã Hà Yên, xã Hà Thanh, thôn Hà Giang, làng Hà Dương, xã Hà Phú, làng Hà Phong, buôn bản Hà Ngọc, buôn bản Hà Ninh, làng mạc Hà Lâm, xã Hà Sơn, làng mạc Hà Lĩnh, xã Hà Đông, buôn bản Hà Tân, xã Hà Tiến, xóm Hà Bình, xã Hà Lai, xã Hà Châu, xóm Hà Toại, làng mạc Hà Thái, làng Hà Hải.

13. Thị xã Vĩnh Lộc gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc gồm 16 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 15 xã: thị xã Vĩnh Lộc, làng Vĩnh Thành, xã Vĩnh Quang, làng mạc Vĩnh Yên, thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Long, buôn bản Vĩnh Phúc, làng mạc Vĩnh Hưng, làng mạc Vĩnh Minh, buôn bản Vĩnh Khang, làng mạc Vĩnh Hòa, xóm Vĩnh Hùng, xóm Vĩnh Tân, xóm Vĩnh Ninh, buôn bản Vĩnh Thịnh, làng Vĩnh An.

Xem thêm: Nhìn Vợ Quan Hệ Với Người Khác Nhìn Vợ Mình, Nhìn Vợ Quan Hệ Với Người Khác

14. Huyện Yên Định tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Yên Định

Huyện im Định bao gồm 29 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị xã và 27 xã: thị trấn Quán Lào, thị trấn Thống Nhất, Xã im Phú, Xã yên Lâm, Xã im Tâm, Xã lặng Giang, xã Quí Lộc, Xã im Thọ, Xã im Trung, Xã yên Trường, Xã im Bái, Xã lặng Phong, Xã lặng Thái, Xã yên ổn Hùng, Xã yên ổn Thịnh, Xã im Ninh, Xã yên ổn Lạc, xã Định Tăng, xóm Định Hòa, làng Định Thành, làng Định Công, xóm Định Tân, làng mạc Định Tiến, làng Định Long, xã Định Liên, buôn bản Định Tường, xóm Định Hưng, buôn bản Định Hải, làng mạc Định Bình.

15. Thị xã Thọ Xuân gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du kế hoạch tại huyện Thọ Xuân

Huyện lâu Xuân bao gồm 41 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 3 thị trấn và 38 xã: thị trấn Thọ Xuân, thị xã Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, xóm Xuân Khánh, xóm Thọ Nguyên, làng Xuân Thành, xã Hạnh Phúc, buôn bản Bắc Lương, xã Nam Giang, làng Xuân Phong, buôn bản Thọ Lộc, xã Xuân Trường, thôn Xuân Hòa, xã Thọ Hải, buôn bản Tây Hồ, buôn bản Xuân Giang, làng Xuân Quang, làng mạc Xuân Sơn, xã Xuân Hưng, thôn Thọ Diên, xóm Thọ Lâm, xã Thọ Xương, làng Xuân Bái, thôn Xuân Phú, thôn Xuân Thắng, làng Xuân Lam, buôn bản Xuân Thiên, xóm Thọ Minh, xã Xuân Châu, buôn bản Thọ Lập, thôn Quảng Phú, xóm Xuân Tín, xã Phú Yên, làng Xuân Yên, buôn bản Xuân Lai, thôn Xuân Lập, thôn Thọ Thắng, buôn bản Xuân Minh, buôn bản Xuân Tân, thôn Xuân Vinh, xóm Thọ Trường.

16. Huyện hay Xuân tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại Huyện hay Xuân

Huyện thường Xuân tất cả 17 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 16 xã: thị trấn Thường Xuân, Xã chén bát Mọt, Xã lặng Nhân, xóm Xuân Lẹ, xóm Vạn Xuân, xóm Lương Sơn, làng mạc Xuân Cao, xã Luận Thành, làng Luận Khê, buôn bản Xuân Thắng, làng mạc Xuân Lộc, thôn Xuân Cẩm, làng mạc Xuân Dương, xã Thọ Thanh, làng mạc Ngọc Phụng, xóm Xuân Chinh, làng Tân Thành.

17. Thị trấn Triệu Sơn gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Triệu Sơn

Huyện Triệu Sơn tất cả 36 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 35 xã: thị trấn Triệu Sơn, xã Thọ Sơn, xóm Thọ Bình, làng Thọ Tiến, Xã thích hợp Lý, Xã phù hợp Tiến, Xã hòa hợp Thành, thôn Triệu Thành, Xã thích hợp Thắng, làng mạc Minh Sơn, làng mạc Minh Dân, làng mạc Minh Châu, buôn bản Dân Lực, làng Dân Lý, làng mạc Dân Quyền, làng mạc An Nông, làng mạc Văn Sơn, làng Thái Hòa, làng Tân Ninh, làng Đồng Lợi, làng Đồng Tiến, làng mạc Đồng Thắng, xóm Tiến Nông, buôn bản Khuyến Nông, buôn bản Xuân Thịnh, xã Xuân Lộc, xóm Thọ Dân, làng Xuân Thọ, làng Thọ Tân, xóm Thọ Ngọc, buôn bản Thọ Cường, thôn Thọ Phú, xóm Thọ Vực, buôn bản Thọ Thế, làng mạc Nông Trường, xóm Bình Sơn.

18. Huyện Thiệu Hóa tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Thiệu Hóa

Huyện Thiệu Hóa gồm 28 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 27 xã: thị xã Vạn Hà, thôn Thiệu Ngọc, thôn Thiệu Vũ, xóm Thiệu Phúc, làng Thiệu Tiến, làng mạc Thiệu Công, xóm Thiệu Phú, xã Thiệu Long, làng Thiệu Giang, thôn Thiệu Duy, xóm Thiệu Nguyên, xóm Thiệu Hợp, làng Thiệu Thịnh, làng mạc Thiệu Quang, xã Thiệu Thành, thôn Thiệu Toán, xóm Thiệu Chính, làng mạc Thiệu Hòa, xã Thiệu Minh, làng mạc Thiệu Tâm, làng Thiệu Viên, buôn bản Thiệu Lý, thôn Thiệu Vận, thôn Thiệu Trung, làng Thiệu Đô, thôn Thiệu Châu, xã Thiệu Giao, làng mạc Thiệu Tân.

19. Thị xã Hoằng Hóa bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại huyện Hoằng Hóa

Huyện Hoằng Hóa tất cả 43 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 42 xã: thị trấn Hoằng Hóa, xã Hoằng Giang, xóm Hoằng Xuân, buôn bản Hoằng Khánh, buôn bản Hoằng Phượng, làng mạc Hoằng Phú, xã Hoằng Quỳ, xã Hoằng Kim, làng Hoằng Trung, làng mạc Hoằng Trinh, xã Hoằng Sơn, thôn Hoằng Lương, làng mạc Hoằng Xuyên, làng mạc Hoằng Cát, thôn Hoằng Khê, làng Hoằng Quý, buôn bản Hoằng Hợp, buôn bản Hoằng Minh, làng mạc Hoằng Phúc, làng Hoằng Đức, thôn Hoằng Hà, làng Hoằng Đạt, thôn Hoằng Vinh, buôn bản Hoằng Đạo, thôn Hoằng Thắng, làng Hoằng Đồng, thôn Hoằng Thái, xã Hoằng Thịnh, xã Hoằng Thành, thôn Hoằng Lộc, làng mạc Hoằng Trạch, thôn Hoằng Phong, làng Hoằng Lưu, làng Hoằng Châu, làng mạc Hoằng Tân, xã Hoằng Yến, làng mạc Hoằng Tiến, làng Hoằng Hải, làng Hoằng Ngọc, xóm Hoằng Đông, làng mạc Hoằng Thanh, xã Hoằng Phụ, xã Hoằng Trường.

20. Thị xã Hậu Lộc có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị trấn Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc tất cả 27 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 26 xã: thị trấn Hậu Lộc, làng mạc Đồng Lộc, xóm Đại Lộc, làng mạc Triệu Lộc, làng Châu Lộc, xã Tiến Lộc, xóm Lộc Sơn, Xã ước Lộc, làng Thành Lộc, xã Tuy Lộc, buôn bản Phong Lộc, xã Mỹ Lộc, thôn Văn Lộc, xóm Thuần Lộc, làng Lộc Tân, xã Xuân Lộc, làng mạc Thịnh Lộc, làng Hoa Lộc, làng Liên Lộc, làng Quang Lộc, xã Phú Lộc, làng Hòa Lộc, thôn Minh Lộc, thôn Hưng Lộc, buôn bản Hải Lộc, buôn bản Đa Lộc, xóm Ngư Lộc.

21. Thị xã Nga Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại thị xã Nga Sơn

Huyện Nga Sơn có 27 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 26 xã: thị xã Nga Sơn, Xã tía Đình, thôn Nga Vịnh, xóm Nga Văn, xóm Nga Thiện, xã Nga Tiến, buôn bản Nga Lĩnh, làng Nga Nhân, xóm Nga Trung, làng Nga Bạch, buôn bản Nga Thanh, buôn bản Nga Hưng, thôn Nga Mỹ, buôn bản Nga Yên, làng mạc Nga Giáp, thôn Nga Hải, xóm Nga Thành, xã Nga An, xã Nga Phú, buôn bản Nga Điền, buôn bản Nga Tân, xã Nga Thủy, buôn bản Nga Liên, buôn bản Nga Thái, thôn Nga Thạch, làng mạc Nga Thắng, buôn bản Nga Trường.

22. Huyện Như Xuân gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại thị xã Như Xuân

Huyện Như Xuân bao gồm 18 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn và 17 xã: thị trấn Yên Cát, Xã bến bãi Trành, thôn Xuân Hòa, làng Xuân Bình, buôn bản Hóa Quỳ, buôn bản Xuân Quỳ, Xã lặng Lễ, Xã cát Vân, Xã cát Tân, làng mạc Tân Bình, xã Bình Lương, làng mạc Thanh Quân, làng mạc Thanh Xuân, làng Thanh Hòa, làng mạc Thanh Phong, thôn Thanh Lâm, làng Thanh Sơn, xã Thượng Ninh.

23. Thị trấn Như Thanh gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Như Thanh

Huyện Như Thanh gồm 17 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 16 xã: thị trấn Bến Sung, xóm Cán Khê, xã Xuân Du, buôn bản Xuân Thọ, buôn bản Phượng Nghi, xóm Mậu Lâm, buôn bản Xuân Khang, làng mạc Phú Nhuận, xóm Hải Long, xóm Hải Vân, buôn bản Xuân Thái, làng mạc Xuân Phúc, Xã lặng Thọ, Xã im Lạc, xã Phúc Đường, xã Thanh Tân, làng mạc Thanh Kỳ.

24. Thị xã Nông Cống tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Nông Cống

Huyện Nông Cống có 32 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 31 xã: thị xã Nông Cống, thôn Tân Phúc, xã Tân Thọ, xã Hoàng Sơn, làng Tân Khang, làng mạc Hoàng Giang, thôn Trung Chính, xóm Trung Ý, làng Trung Thành, xóm Tế Tân, làng Tế Thắng, làng Tế Lợi, làng mạc Tế Nông, làng Minh Nghĩa, xã Minh Khôi, xã Vạn Hòa, xã Trường Trung, xã Vạn Thắng, xã Trường Giang, thôn Vạn Thiện, thôn Thăng Long, xã Trường Minh, xóm Trường Sơn, buôn bản Thăng Bình, xóm Công Liêm, xã Tượng Văn, xã Thăng Thọ, làng mạc Tượng Lĩnh, thôn Tượng Sơn, xã Công Chính, làng Công Bình, Xã yên ổn Mỹ.

25. Thị trấn Đông Sơn tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du kế hoạch tại huyện Đông Sơn

Huyện Đông Sơn gồm 15 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 14 xã: thị trấn Rừng Thông, buôn bản Đông Hoàng, làng Đông Ninh, làng Đông Khê, thôn Đông Hòa, xóm Đông Yên, xóm Đông Minh, xóm Đông Thanh, làng mạc Đông Tiến, buôn bản Đông Anh, làng mạc Đông Thịnh, làng Đông Văn, làng Đông Phú, xã Đông Nam, thôn Đông Quang.

26. Thị xã Quảng Xương tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Quảng Xương

Huyện Quảng Xương tất cả 30 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn và 29 xã: thị xã Quảng Xương, làng Quảng Tân, làng Quảng Trạch, làng Quảng Phong, thôn Quảng Đức, buôn bản Quảng Định, xã Quảng Nhân, xóm Quảng Ninh, xóm Quảng Bình, buôn bản Quảng Hợp, làng Quảng Văn, làng Quảng Long, làng Quảng Yên, làng Quảng Hòa, làng Quảng Lĩnh, buôn bản Quảng Khê, xã Quảng Trung, làng Quảng Chính, làng Quảng Ngọc, xóm Quảng Trường, thôn Quảng Phúc, xã Quảng Vọng, xã Quảng Giao, xã Quảng Hải, thôn Quảng Lưu, xóm Quảng Lộc, làng mạc Quảng Lợi, xã Quảng Nham, xóm Quảng Thạch, buôn bản Quảng Thái.

27. Huyện Tĩnh Gia có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Tĩnh Gia

Huyện Tĩnh Gia tất cả 34 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn với 33 xã: thị xã Tĩnh Gia, xã Hải Châu, thôn Thanh Thủy, làng Thanh Sơn, làng Triêu Dương, làng mạc Hải Ninh, làng mạc Anh Sơn, buôn bản Ngọc Lĩnh, buôn bản Hải An, thôn Hùng Sơn, Xã những Sơn, xóm Tân Dân, làng Hải Lĩnh, buôn bản Định Hải, xóm Phú Sơn, xóm Ninh Hải, xã Nguyên Bình, làng Hải Nhân, buôn bản Hải Hòa, làng mạc Bình Minh, thôn Hải Thanh, làng mạc Phú Lâm, buôn bản Xuân Lâm, làng Trúc Lâm, xã Hải Bình, xã Tân Trường, xã Tùng Lâm, xã Tĩnh Hải, buôn bản Mai Lâm, làng Trường Lâm, xã Hải Yến, xã Hải Thượng, buôn bản Nghi Sơn, thôn Hải Hà.