Doa-doa Memohon Pertolongan Allah batin Ayat Al-Quran
*

Banyak sekian doa-doa memohon pertolongan Allah di batin Al-Quran.Al-Qur’an were petunjuk untuk umat muslim dari pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad SWT. Ada berbagai macam petunjuk yang dapat ditemukan sebagai ilmu ekonomi, keluarga, geografi, dan go sebagainya. Batin al-qur’an juga terdapat doa-doa memohon pertolongan Allah. Doa-doa ini dapat kita lafalkan dalam kondisi kesulitan.

Anda sedang menonton: Surat meminta pertolongan kepada allah

Wabah corona virus memiliki sifat penyebaran apa unik. Di dalam waktu satu bulan, jumlah nomor pasien terinfeksi menembus nomor seribu. Jika wabah ini noël diatasi bersama-sama, kita ini adalah kewalahan menghadapi tingkat kematian yang tinggi secara bersamaan. Doa memohon pertolongan Allah, dapat disertakan dalam ikhtiar itupenggunaan bersama.

Allah Maha Berkehendak overhead Segala Sesuatu

Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Satu-satunya Zat yang memiliki kuasa keluar batas kemampuan manusia. Allah yang menciptakan dunia beserta seluruh isinya. Jika dialah berkehendak, maka apa yang dikehendaki akan terjadi.

Saat ini kita sedang menghadapi wabah viridans corona. Sebuah ujian yang harus kita lalu bersama-sama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, “Apakah kamu keraguan bahwa kamu menjadi masuk syurga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malalui malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, pada kenyataannya pertolongan Allah akun itu amat dekat.”

Dalam Al-Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 160 Allah berfirman, “Jika Allah bantuanhalaman kamu, maka tak adalah orang apa dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat bantuanhalaman kamu (selain) dari Allah sesudah itu? untuk itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.”

Baca Juga: Doa Qunut Nazilah dalam Ikhtiar Menghadapi Wabah virus Corona

Dalam kapak kesulitan menghadapi wabah viridans covid-19, hanya kepadaNya untuk kita harus berserah diri, memanjatkan doa-doa memohon pertolongan Allah. Memohon agar wabah ini dapat secepatnya berlalu. Memohon agar para tenaga medis penganugerahan keselamatan dalam menjalankan tugas. Memohon agar para pasien dapat langsung disembuhkan. Sehingga Indonesia dapat kembali pulih.

“Musa berkata kepada kaumnya: Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; pada kenyataannya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa apa dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang apa bertakwa." (QS. Al-A’raaf ayat 128)

Doa-doa Memohon Pertolongan Allah yang Terdapat di dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an sebagai pedoman umat muslim di dalam menjalani hidup. Doa-doa memohon pertolongan Allah tambahan terdapat di beberapa surat dan ayat. Berikut ini adalah lafal doa apa dapat itupenggunaan panjatkan usai sholat wajib.

Surat Al-Fatihah, surat Pembuka

Bismillahirrahmaanirrahiiim.Alhamdulillahirobbil’aalaamiin. Arrahmaanirrahiim. Maalikiyawmiddiin. Iyyaakana’buduwaiyyakanasta’iin. Ihdinashiraathal mustaqiim. Shiraathalladziina an’amta ‘alaihim ghoiril maghdhuubi ‘alaihum wa laadhdhooolliin.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah apa Maha Pemurah lainnya Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah bapak Semesta Alam. Maha Pemurah another Maha Penyayang. Apa menguasai di hari Pembalasan.

Hanya Engkaulah apa kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kalian meminta pertolongan. Tunjukilah kita jalan apa lurus. (yaitu) jalan orang-orang apa telah Engkau beri nikmat kepada mereka; ~ no (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka apa sesat.”

Surat Al-Ikhlas, hanya kepada Allah itupenggunaan Bergantung dan Memohon Pertolongan

Qul Huwallahu ahad. Allahushshomad. Lam yalid walam yuulad. Wa lam yakullahuu kufuwaan ahad.

Artinya: “Katakanlah: Dia-lah Allah, apa Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan noël pula diperanakkan, dan noël ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Surat Al-Falaq, Doa Memohon perlindungan Dari keburukan MakhlukNya

Qul a’uudzubirobbilfalaq. Minsyarrimaakholaq. Wa minsyarri ghoosiqin idzaa waqab. Wa minsyarrinnaffaatsaatifil’uqod. Wa minsyarrihaasidin idzaahasad.

Artinya: “Katakanlah, Aku penampungan kepada Tuhan yang Menguasai subuh. Dari keburukan makhluk-Nya. Dan dari vice malam apabila telah redup gulita. Dan dari ragum wanita-wanita tukang sihir apa mengembus pada buhul-buhul. Dan dari vice pendengki bila ia dengki.”

Surat An-Naas, Memohon perlindungan Allah Dari Tindak keburukan Saat Wabah

Qul a’uudzubirobbinnaas. Malikinnaas. Ilaahinnaas. Minsyarrilwaswaasilkhonnaas. Alladzii yuwaswisufiishuduurinnaas. Minaljinnathiwannaas.

Artinya: “Katakanlah: Aku berlidung kepada tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari ragum (bisikan) syaitan apa biasa bersembunyi, apa membisikkan (kejahatan) usai dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

Surat Huud ayat 47, Doa Nabi Nuh Memohon Pertolongan Allah

Qoola robbi innii a’uudzubika an asalaka maa laisa liibihi ‘ilm, wa illaa taghfirlii wa tar hamniii akumminalkhoosiriin.

“Nuh berkata: memiliki Tuhanku, sebetulnya aku perlindungan kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakekat)nya. Dan sekiranya Engkau noel memberi pengampunan kepadaku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku ini adalah termasuk orang-orang apa merugi.”

QS. Al Mumtahanah ayat 4, Memohon dan Berserah kepada Allah

Robbanaa ‘alayka tawakkalnaa wa ilayka anabnaa wa ilaykalmashiir.

Artinya: “Ya tuhan kami just kepada Engkaulah kalian bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kalian bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.”

QS. Al-Baqarah ayat 201, Doa Memohon maju di world dan Akhirat

Robbanaa aatinaa fiiddunyaa hasanah wa fil aakhirothi hasanah wa qinaa ‘adzaabannaar.

Artinya: “Ya tuan kami, berilah kami kebaikan di world dan jenis di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.”

Doa Memohon Pertolongan Allah Disertai Ikhtiar

Dalam setiap doa, ada usaha apa menyertai. Allah melihat koknya kesungguhan hambaNya, apa berusaha dan berdoa memohon perlindunganNya. Sahabat dapat ikut serta berikhtiar bersama Dompet Dhuafa, untuk menangkal penyebaran viridans corona.

Mari kita bersama berusahan, serta membaca doa-doa memohon pertolongan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an. Jika Sahabat kesulitan karena menghapalkan arabnya, kamu tambahan dapat membacanya dalam bahasa Indonesia. Harapan wabah viridans covid-19 dapat langsung mereda. Aamiin yaa Rabb.

Lihat lainnya: 3 Jenis Persebaran Fauna Di Indonesia Bagian Barat, Tengah & Timur)

Selain berdoa, itupenggunaan pun tambahan bisa berikhtiar menjangkau berbagi di ~ sesama. Sedekahkah sebagian harta kita karena hidup apa lebih berkah world dan akhirat.