Quy Hoạch Và Tiêu Chuẩn Chức Danh Ủy Viên Bộ Chính Trị

(Chinhphu.vn) - Ngày 50%, tại phiên Bế mạc Đại hội XII, đồng chí Võ Vnạp năng lượng Thưởng trọn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII sẽ report hiệu quả bầu cử nhân sự Sở Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: Quy Hoạch Và Tiêu Chuẩn Chức Danh Ủy Viên Bộ Chính Trị


*
Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thai 18 bè bạn Ủy viên Sở Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Prúc Trọng, Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh thành Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn uống Thưởng trọn, Trưởng Ban Tuyên ổn giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Sở trưởng Bộ Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí tlỗi Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Sở trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trốc, Trưởng Ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn uống Giang, Tổng Tđắm say mưu trưởng Quân nhóm Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xem thêm:

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân buổi tối cao

14. Đồng chí Trần Tkhô giòn Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị giang sơn TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Sở Công Thương thơm, kiêm Phó Trưởng Ban Kinc tế Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Sở trưởng Sở Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang bầu bằng hữu Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam giữ lại chức Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí thỏng Trung ương khóa XIII tất cả một trong những bạn hữu Ủy viên Sở Chính trị được Sở Chính trị cắt cử tyêu thích gia Ban Bí thỏng cùng 5 bạn bè được bầu tại Hội nghị lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minc Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân nhóm dân chúng Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minch Hoài, Phó Chủ nhiệm sở tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minc Khái, Tổng Tkhô cứng tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, bao gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minc Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Tlỗi cam kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn uống phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí tlỗi Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giấc Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Ngulặng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minc Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn uống Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thỏng Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Vnạp năng lượng Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Tkiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang thai đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Bí tlỗi Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ lại chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ khóa: Đại hội , Sở Chính trị , Chủ tịch nước , Nguyễn Prúc Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , Chính trị , Thủ tướng tá , Phạm Minc Chính , Vương Đình Huệ , Trần Tuấn Anh , Nguyễn Hòa Bình , Lương Cường , Đinch Tiến Dũng , Phan Văn Giang , Tô Lâm , Trương Thị Mai , Trần Tkhô hanh Mẫn , Phạm Bình Minh , Nguyễn Văn uống Nên , Nguyễn Xuân Thắng , Võ Văn uống Thưởng trọn , Phan Đình Trạc , Trần Cđộ ẩm Tú , Đỗ Văn Chiến , Bùi Thị Minh Hoài , Lê Minch Hưng , Lê Minh Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , Trần Cđộ ẩm Tú