Chợ Xe Campuchia Co Lam Giay Duoc Khong 2022

*

Bạn đang xem: Chợ Xe Campuchia Co Lam Giay Duoc Khong 2022

*

home Thư viện lao lý Luật sư toàn quốc hiện tượng sư hỗ trợ tư vấn Cùng bàn bạc Vướng mắc pháp luật Thành viên Tra cứu pháp luật Tra cứu vớt biểu mẫu mã

Xem thêm:

x kính chào mừng các bạn đến với Dân Luật. Để viết bài Tư vấn, Hỏi nguyên lý Sư, kết nối với điều khoản sư và các bạn bè, … Bạn vui mắt ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
*

1. Điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô

Căn cứ Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, gắn ráp, nhập vào và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo trì ô tô

Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp

...

2. Đối với điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô

a) chuyển động kinh doanh nhập khẩu ô tô được triển khai theo nguyên lý hiện hành cho đến khi hết ngày 31 mon 12 năm 2017;

b)Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, doanh nghiệpchỉ được phépnhập khẩu ô tô sau thời điểm được cấp chứng từ phép marketing nhập khẩu xe hơi theo quy định tại Nghị định này;

c) Không dựa vào vào những quy định nêu tại điểm a khoản 2 Điều này, các doanh nghiệp đáp ứng một cách đầy đủ điều kiện theo hiện tượng tại Nghị định này và được bộ Công Thương cấp giấy phép marketing nhập khẩu ô tô trước thời điểm ngày 31 mon 12 năm 2017 được quyền nhập vào ô tô kể từ ngày Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xe hơi có hiệu lực.

Chúng ta xem thủ tục cấp phép nhập khẩu tại Điều 16 Nghị định này

2. Về thủ tục hải quan

Chúng ta coi tạiHồ sơ hải quan tiến hành theo chính sách tại Điều 24 biện pháp Hải quan tiền 2014, Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi vì Khoản 5 Điều 1 Thông tứ 38/2019/TT-BTC)

3. Trong khi xin gởi thêm:

https://volumepillsworld.com.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-03-2018-TT-BGTVT-kiem-tra-chat-luong-an-toan-ky-thuat-doi-voi-o-to-nhap-khau-373289.aspx

4. Về thuế suất

Việt nam vàVương quốc Cam-pu-chia vẫn tham giaHiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN, cho nên vì vậy thuế suất sẽ áp dụng theo biểu thuế tạiNghị định 156/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập vào ưu đãi đặc biệt quan trọng của vn để thực hiện Hiệp định thương mại dịch vụ Hàng hóa ASEAN tiến độ 2018-2022

Chúng ta rất có thể tra cứu vãn tại Phụ lục để khẳng định thuế suất của món đồ ô tô

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mã HS của hàng hóa để tra theo links sau:

https://khoinghiep.volumepillsworld.com.vn/tra-cuu-ma-hs.html?keyword=%C3%B4%20t%C3%B4