Học anh văn giao tiếp miễn phí

Video học tập tiếng Anh online cho tất cả những người đi làm, new bắt đầu, tín đồ mất nơi bắt đầu hay bất kỳ ai hy vọng luyện tiếng Anh giao tiếp hàng ngày cấp tốc và công dụng nhất. Bài học giúp tự học tiếng Anh thường dùng trực tuyến tại nhà với người nước ngoài, luyện sự phản xạ tiếng Anh cấp tốc trong nhiều trường hợp khác. Hoặc cùng với 100.000đbạn đang có toàn bộ khóa học tập thỏa sức ngồi công ty tự học tập trên mạng

học tập thử miễn tổn phí :

Để được học tập miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội volumepillsworld.com


*

*

*

*

*

Video học tập tiếng Anh online cho tất cả những người đi làm, bắt đầu bắt đầu, bạn mất gốc hay ngẫu nhiên ai hy vọng luyện tiếng Anh tiếp xúc hàng ngày nhanh và kết quả nhất. Bài học kinh nghiệm giúp tự học tập tiếng Anh phổ biến trực tuyến tại nhà với fan nước ngoài, luyện phản xạ tiếng Anh cấp tốc trong nhiều trường hợp khác. Hoặc với 100.000đbạn đã có toàn bộ khóa học thỏa mức độ ngồi bên tự học trên mạng

học tập thử miễn mức giá : Lesson 1: Nice to meet you!

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng volumepillsworld.com


Bài học tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến đường dành cho người có trình độ chuyên môn sơ trung cấp.

Bạn đang xem: Học anh văn giao tiếp miễn phí

Chương trình Elementary gồm tất cả 15 bài.

học thử miễn tổn phí : Lesson 1: Greetings

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng volumepillsworld.com


Những bài học tiếng Anh tiếp xúc dành cho người có trình độ chuyên môn tiền trung cấp.

Chương trình Pre-intermediate tất cả 15 bài.

học thử miễn mức giá : Lesson 1: Clothing and fashion

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng volumepillsworld.com


Khóa học tập tiếng anh trình độ intermediate- Upper Intermediate

học tập thử miễn phí tổn : Lesson 1: Tourism

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội volumepillsworld.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học tập thử miễn phí tổn : Unit 1: My new school Unit 2: My home

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng volumepillsworld.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn tổn phí : Unit1: My hobbies Unit 2: Health

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng volumepillsworld.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến cải thiện dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm tất cả 15 bài.

học tập thử miễn tổn phí : Unit 1: Leisure activities Unit 2: Life in the countryside

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng volumepillsworld.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến cải thiện dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn phí tổn : Unit 1: Local environment Unit 2: thành phố life

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội volumepillsworld.com


Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Xem thêm:

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn phí tổn : Unit 1: Family life Unit 2: Your body toàn thân and you

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng volumepillsworld.com


Những bài học tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm tất cả 15 bài.

học tập thử miễn phí tổn : Unit 1: The generation gap Unit 2: Relationships

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng volumepillsworld.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cấp dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học thử miễn tổn phí : Unit 1: Life stories Unit 2: Urbanisation

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội volumepillsworld.com


Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến cải thiện dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm tất cả 15 bài.

học tập thử miễn chi phí : PRACTICE 1

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng volumepillsworld.com


Khóa học tập nhằm hỗ trợ cho học tập viên những kiến thức về giờ Anh theo từng chuyên ngành lao động cố kỉnh thể.

Khóa học bao gồm 120 bài xích học.

Học test miễn phí: Bài 1: We’re planning a conference (Chuyên ngành Marketing)

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội volumepillsworld.com.


Khóa học tập tiếng Anh giao tiếp theo từng tình huống giao tiếp thực tiễn trong đời sống hàng ngày.

Khóa học bao gồm 37 bài xích học.

Học test miễn phí: bài xích 1: Room booking (Tình huống: At the hotel)

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội volumepillsworld.com.


LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài xích mẫu |--|--|--Beginner |------|------|------How are you doing? |------|------|------Where are you from? |------|------|------Where bởi you parents live? |------|------|------What kind of hobbies vị you h |------|------|------Introducing a friend |------|------|------Do you have any children? |------|------|------Do you know the address? |------|------|------Telling the time |------|------|------Arranging the time |------|------|------At the post office |------|------|------At the train station |------|------|------Borrowing money |------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------Confirming a plane |------|------|------Taking about the weather |------|------|------What kind of music bởi you lik |------|------|------Who is that woman? |------|------|------Making a khách sạn reservation |------|------|------Checking out of a khách sạn |------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------Buying clothes |------|------|------Ending a conversation |------|------|------Exchanging money |------|------|------Ordering breakfast |------|------|------Ordering food |------|------|------Talking about family |------|------|------Talking abou dreams |------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------What do you bởi for a living? |--|--|--Elementary |------|------|------Do you know how to lớn get downto |------|------|------At a restaurant |------|------|------At passport control |------|------|------Doctor’s visit |------|------|------At the grocery |------|------|------At the post-office |------|------|------At a shoes siêu thị |------|------|------At the train station |------|------|------Booking a khách sạn room |------|------|------Check-in a khách sạn |------|------|------Describing people |------|------|------ Ending a conversation |------|------|------Buying a shirt |------|------|------Finding a convenience store |------|------|------Hair salon |------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------I have a cold. |------|------|------Inviting someone to the các buổi party |------|------|------Leave a message |------|------|------Making plans |------|------|------Open a bank account |------|------|------Ordering flowers |------|------|------Car renting |------|------|------Sending a package |------|------|------Taking a xe taxi |------|------|------Talking about the weather |------|------|------What kinds of things do you l |------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4