Giám Đốc Sở Tài Nguyên Yên Bái

*

Bạn đang xem: Giám đốc sở tài nguyên yên bái

09/2021/TT-Bvolumepillsworld.com

14/2021/TT-Bvolumepillsworld.com

Số 13/2021/TT-Bvolumepillsworld.com

Số 117/TB-TTPTQĐ

Số 12/2021/TT-Bvolumepillsworld.com

174/QĐ-Svolumepillsworld.com

173/QĐ-Svolumepillsworld.com

109/TB-TTPTQĐ

Số 11/2021/TT-Bvolumepillsworld.com

Số 103/TB-TTPTQĐ

04/KL-Svolumepillsworld.com

03/KL-Svolumepillsworld.com
Trình chuyên chú của người sử dụng không cung cấp video clip này.
*

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ

STT

Họ với tên

Chức vụ

Số năng lượng điện thoại

Email

1

Hồ Đức Hợp

Giám đốc

hoduchop

Xem thêm:

volumepillsworld.com.gov.vn

THÔNG TIN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1 - VĂN PHÒNG SỞ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số năng lượng điện thoại

Email

1

Trần Ngọc Phú

Chánh văn chống Sở

0216.3851.610

tranngocphu
volumepillsworld.com.gov.vn

2 - THANH TRA SỞ

STT

Họ với tên

Chức vụ

Số năng lượng điện thoại

Email

1

Vũ VănTỉnh

Chánh Tkhô giòn tra

0216.3851.568

vuvantinh
volumepillsworld.com.gov.vn

3 - PHÒNG KHOÁNG SẢN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Bùi Đoàn Như

Trưởng phòng

0216.3857.053

buidoannhu
volumepillsworld.com.gov.vn

4 - PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC – KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phạm Thu Hằng

Trưởng phòng

0216.3857.072

phamthuhang
volumepillsworld.com.gov.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC STại TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 - CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

volumepillsworld.com.gov.vn

volumepillsworld.com.gov.vn

2 - CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

volumepillsworld.com.gov.vn

volumepillsworld.com.gov.vn

volumepillsworld.com.gov.vn

3 - TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH

volumepillsworld.com.gov.vn

Phó Giám đốc

volumepillsworld.com.gov.vn

volumepillsworld.com.gov.vn

4 - VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH

volumepillsworld.com.gov.vn

volumepillsworld.com.gov.vn

volumepillsworld.com.gov.vn

5 - TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

volumepillsworld.com.gov.vn

volumepillsworld.com.gov.vn

6 - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Trưởng ban:

volumepillsworld.com.gov.vn

*

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - TỈNH YÊN BÁI

Cơ quan tiền công ty quản: Ssống Tài nguyên với Môi trường Yên Bái

Người Chịu đựng trách nát nhiệm chính: Ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sngơi nghỉ Tài nguim với Môi trường

Giấy phép số: 02/GP-STTTT ngày 08 tháng 10 năm 2019 vị Sở Thông tin và Trulặng thông tỉnh Yên Bái cấp