ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 2020

Trường Đại học tập Điện lực đã chủ yếu thức chào làng chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.

Tham khảo: tin tức tuyển sinh Đại học tập Điện lực năm 2021

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2021

Đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh xét học bạ THPTĐã gồm điểm chuẩn xét kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Điểm sàn trường Đại học tập Điện lực năm 2021

Ngưỡng đảm bảo an toàn chất điểm đầu vào (mức điểm về tối thiểu để nộp hồ nước sơ) vào trường Đại học Điện lực như sau:

Ngành xét tuyểnĐiểm sàn 2021
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử18.0
Công nghệ thông tin18.0
Quản trị khiếp doanh18.0
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa17.0
Kế toán16.0
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông16.0
Tài chủ yếu – Ngân hàng16.0
Công nghệ nghệ thuật cơ khí16.0
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng16.0
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng15.0
Thương mại năng lượng điện tử16.0
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử16.0
Quản lý công nghiệp15.0
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành16.0
Kiểm toán16.0
Quản lý năng lượng16.0
Kỹ thuật nhiệt16.0
Công nghệ chuyên môn năng lượng15.0
Công nghệ nghệ thuật môi trường15.0

Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2021

1/ Điểm chuẩn chỉnh theo phương thức xét học tập bạ

Điểm chuẩn chỉnh xét theo học bạ ngôi trường Đại học Điện lực năm 2021 như sau:

Tên ngànhĐiểm trúng tuyển HB
20202021
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử1920.5
Quản lý công nghiệp1819
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông1819
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa18.520
Công nghệ thông tin1922
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử1819
Công nghệ kỹ thuật cơ khí1820
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng1818
Kỹ thuật nhiệt1818
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng1820
Quản lý năng lượng1818
Công nghệ nghệ thuật năng lượng1818
Công nghệ chuyên môn môi trường1818
Kế toán18.520
Quản trị khiếp doanh1920
Tài chủ yếu – Ngân hàng1820
Kiểm toán1820
Thương mại năng lượng điện tử1820
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành1818

2/ Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi trung học phổ thông năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học tập Điện lực xét theo công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử22.75
Công nghệ thông tin24.25
Quản trị kinh doanh22
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa21.5
Kế toán22
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông21.5
Tài chính – Ngân hàng21.5
Công nghệ nghệ thuật cơ khí20
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng23.5
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng16
Thương mại điện tử23.5
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử19
Quản lý công nghiệp17
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành20
Kiểm toán19.5
Quản lý năng lượng17
Kỹ thuật nhiệt16.5
Công nghệ nghệ thuật năng lượng16
Công nghệ nghệ thuật môi trường16

Lưu ý:

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Điện lực các năm trước:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử1618
Quản lý công nghiệp1415
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông1515
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa1517
Công nghệ thông tin16.520
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử1515
Công nghệ kỹ thuật cơ khí1516
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng1415
Kỹ thuật nhiệt1415
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng1417
Quản lý năng lượng1415
Công nghệ kỹ thuật năng lượng1415
Công nghệ kỹ thuật môi trường1415
Kế toán1517
Quản trị kinh doanh1517
Tài bao gồm – Ngân hàng1516
Kiểm toán1515
Thương mại năng lượng điện tử/16
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành/15