Điểm Chuẩn Đại Học Thủy Lợi 2019


Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thủy lợi 2019

*

*

Xem thêm:

*

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chụ
1 TLA106 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D01 17.95 Những thí sinch gồm điểm xét tuyển đúng bẳng 17.95 thì điểm Tân oán nên đạt trường đoản cú 6.20 trsinh hoạt lên với ĐK ước muốn 1
2 TLA403 Kế toán A00, A01, D07, D01 17.5 Những thí sinc gồm điểm xét tuyển đúng bằng 17.50 thì điểm Toán thù đề xuất đạt từ bỏ 6.00 trsống lên và đăng ký nguyện vọng 4 trsinh hoạt lên
3 TLA402 Quản trị khiếp doanh A00, A01, D07, D01 17.4 Những thí sinch bao gồm điểm xét tuyển chọn đúng bằng 17.40 thi điểm Toán thù bắt buộc đạt trường đoản cú 4.trăng tròn trsinh sống lên vả đăng kỷ nguyên vọng 3 trlàm việc lên
4 TLA401 Kinch tế A00, A01, D07, D01 16.95 Những thí sinch gồm điểm xét tuyền đúng bởi 16.95 thì điểm Toán thù đề xuất đạt từ 5.40 trlàm việc lên cùng đăng ký ước vọng 4 trsống lên
5 TLA116 Hệ thống thông tin A00, A01, D07, D01 16
6 TLA117 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D07, D01 16
7 TLA121 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa A00, A01, D07, D01 15.6 Những tmất mát bao gồm điểm xét tuyển đúng bởi 15.60 thì điểm Toán thù cần đạt tự 5.60 trsinh sống lên và ĐK ước vọng 1
8 TLA105 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, D07, D01 15.3 Những thi sinh có điểm xét tuyển đúng bằng 15.30 thì điểm Toán thù yêu cầu đạt tự 5.8 trlàm việc lên với ĐK ước vọng 1
9 TLA120 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D07, D01 15.15 Những thí sinh bao gồm điểm xét tuyển chọn đúng bằng 15.15 thi điểm Toán yêu cầu đạt tử 5.00 trsống lên và đăng ký ước muốn 3 trnghỉ ngơi lên
10 TLA101 Kỹ thuật tạo ra công trình thủy A00, A01, D07, D01 14
11 TLA102 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, D07, D01 14
12 TLA103 Thuỷ văn học A00, A01, D07, D01 14
13 TLA104 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07, D01 14
14 TLA107 Kỷ thuật cắp thoát nước A00, A01, D07, D01 14
15 TLA108 Kỷ thuật xuất bản công trình biển A00, A01, D07, D01 17
16 TLA109 Kỹ thuật môi trường A00, A01, D07, D01 14
17 TLA110 Kỹ thuật đại lý hạ tầng A00, A01, D07, D01 14
18 TLA111 Công nghệ chuyên môn xây dựng A00, A01, D07, D01 14
19 TLA112 Kỹ thuật điện A00, A01, D07, D01 14
20 TLA113 Kỹ thuật thiết kế dự án công trình giao thông A00, A01, D07, D01 14
21 TLA114 Quản lý xây dựng A00, A01, D07, D01 14
22 TLA115 Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ A00, A01, D07, D01 19
23 TLA118 Kỹ thuật hóa học A00, B00, D07 14
24 TLA119 Công nghệ sinch học A00, A02, B00, DO8 14
25 TLA122 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D07, D01 14
26 TLA201 Cmùi hương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tạo (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ) A00, A01, D07, D01 14
27 TLA202 Chương thơm trình tiên tiến và phát triển ngành Kỹ thuật tải nguyên ổn nước (Hợp tác với Đợi học tập bang Coloravì, Hoa Kỳ) A00, A01, D07, D01 14

Mã ngành: TLA106 Tên ngành: Công nghệ biết tin Tổ hòa hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 17.95 Những thí sinh tất cả điểm xét tuyển chọn đúng bẳng 17.95 thì điểm Toán bắt buộc đạt từ 6.đôi mươi trnghỉ ngơi lên cùng ĐK nguyện vọng 1 Mã ngành: TLA403 Tên ngành: Kế tân oán Tổ hòa hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 17.5 Những thí sinc tất cả điểm xét tuyển chọn đúng bằng 17.50 thì điểm Tân oán đề xuất đạt từ bỏ 6.00 trlàm việc lên cùng đăng ký nguyện vọng 4 trở lên Mã ngành: TLA402 Tên ngành: Quản trị marketing Tổ hòa hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 17.4 Những thí sinh bao gồm điểm xét tuyển đúng bằng 17.40 thi điểm Tân oán yêu cầu đạt từ 4.20 trở lên vả đăng kỷ nguim vọng 3 trsống lên Mã ngành: TLA401 Tên ngành: Kinch tế Tổ hòa hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 16.95 Những thí sinh có điểm xét tuyền đúng bởi 16.95 thì điểm Toán thù phải đạt từ 5.40 trngơi nghỉ lên với ĐK ước vọng 4 trngơi nghỉ lên Mã ngành: TLA116 Tên ngành: Hệ thống báo cáo Tổ phù hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 16 Mã ngành: TLA117 Tên ngành: Kỹ thuật phần mềm Tổ hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 16 Mã ngành: TLA121 Tên ngành: Kỹ thuật tinh chỉnh cùng auto hóa Tổ phù hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 15.6 Những thi sinh có điểm xét tuyển đúng bởi 15.60 thì điểm Tân oán buộc phải đạt từ bỏ 5.60 trsinh hoạt lên và đăng ký hoài vọng 1 Mã ngành: TLA105 Tên ngành: Kỹ thuật cơ khí Tổ phù hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 15.3 Những tmất mát bao gồm điểm xét tuyển chọn đúng bằng 15.30 thì điểm Tân oán buộc phải đạt tự 5.8 trở lên với đăng ký nguyện vọng 1 Mã ngành: TLA120 Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử Tổ phù hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 15.15 Những thí sinh tất cả điểm xét tuyển chọn đúng bằng 15.15 thi điểm Tân oán yêu cầu đạt tử 5.00 trlàm việc lên và đăng ký nguyện vọng 3 trnghỉ ngơi lên Mã ngành: TLA101 Tên ngành: Kỹ thuật tạo dự án công trình thủy Tổ hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 14 Mã ngành: TLA102 Tên ngành: Kỹ thuật tài nguim nước Tổ vừa lòng môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 14 Mã ngành: TLA103 Tên ngành: Thuỷ văn uống học Tổ phù hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 14 Mã ngành: TLA104 Tên ngành: Kỹ thuật chế tạo Tổ phù hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 14 Mã ngành: TLA107 Tên ngành: Kỷ thuật cắp nước thải Tổ đúng theo môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 14 Mã ngành: TLA108 Tên ngành: Kỷ thuật thành lập công trình xây dựng biển Tổ đúng theo môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 17 Mã ngành: TLA109 Tên ngành: Kỹ thuật môi trường Tổ hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 14 Mã ngành: TLA110 Tên ngành: Kỹ thuật hạ tầng Tổ hòa hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 14 Mã ngành: TLA111 Tên ngành: Công nghệ nghệ thuật kiến thiết Tổ vừa lòng môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 14 Mã ngành: TLA112 Tên ngành: Kỹ thuật năng lượng điện Tổ phù hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 14 Mã ngành: TLA113 Tên ngành: Kỹ thuật tạo dự án công trình giao thông vận tải Tổ hòa hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 14 Mã ngành: TLA114 Tên ngành: Quản lý tạo ra Tổ thích hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn chỉnh NV1: 14 Mã ngành: TLA115 Tên ngành: Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng vật Tổ hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 19 Mã ngành: TLA118 Tên ngành: Kỹ thuật hóa học Tổ phù hợp môn: A00, B00, D07 - Điểm chuẩn NV1: 14 Mã ngành: TLA119 Tên ngành: Công nghệ sinch học tập Tổ hợp môn: A00, A02, B00, DO8 - Điểm chuẩn NV1: 14 Mã ngành: TLA122 Tên ngành: Công nghệ chế tạo trang bị Tổ phù hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 14 Mã ngành: TLA201 Tên ngành: Cmùi hương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xuất bản (Hợp tác cùng với Đại học tập Arkansas, Hoa Kỳ) Tổ phù hợp môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 14 Mã ngành: TLA202 Tên ngành: Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật thiết lập nguyên nước (Hợp tác cùng với Đợi học tập bang Coloravày, Hoa Kỳ) Tổ đúng theo môn: A00, A01, D07, D01 - Điểm chuẩn NV1: 14