ĐỀ THI TOÁN TIN VÀO LỚP 10

volumepillsworld.com đăng tải sau đây đề và lời giải đề volumepillsworld.com vào lớp 10 môn Toán (Chuyên toán - tin) của Bình Định năm học 2021 - 2022, những em tìm hiểu thêm nhé.

Đề volumepillsworld.com vào lớp 10 môn Toán siêng tin - Bình Định năm 2021

Bài 4: (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn trung ương O,D là vấn đề bất kì nằm trong cạnh BC (D khác B và C). Call M, N theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB cùng AC. Đường trực tiếp MN giảm đường tròn (O) tại P, Q (theo sản phẩm công nghệ tự P, M, N, P, Đường tròn nước ngoài tiếp tam giác BDP cắt AB tại I (khác B). Những đường thẳng DI với AC giảm nhau tại K.

a) chứng tỏ 4 điểm A, I, P, K vị trí một mặt đường tròn.

*

Đáp án đề volumepillsworld.com vào lớp 10 môn Toán chăm tin - Bình Định năm 2021

*

Theo TTHN


Bạn đang xem: Đề thi toán tin vào lớp 10

Tuyển sinh lớp 10 Bình Định 2022


Đáp án đề volumepillsworld.com vào lớp 10 môn Toán 2022 - 2023


*
*
*
*
*
*
*
*

Tuyển sinh lớp 10 Bình Định 2022


Đáp án đề volumepillsworld.com vào lớp 10 môn Toán 2022 - 2023


Viết bình luận: Đáp án đề volumepillsworld.com vào lớp 10 môn Toán chăm tin - Bình Định năm 2021


Các tin bắt đầu nhất


Xem thêm: Các Tác Phẩm Của Nguyễn Nhật Ánh Trong, Nguyễn Nhật Ánh

Đang quan liêu tâm


Tin tức bắt đầu nhất


Gửi bài xích tập - bao gồm ngay lời giải!
*

*

TIN TỨC
volumepillsworld.com.COM
ĐIỂM volumepillsworld.com
*