ĐỀ THI CHUYÊN SINH VÀO LỚP 10

... (1) (5) (7) VSV -Hết họ tên thí sinh: Chữ cam kết cán coi thi số Số báo danh: chống thi số: H-ớng dẫn chấm đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 thpt chuyên A Phần trắc nghiệm khách quan(5,0 điểm) ... Tỉ lệ một nửa nên khả cặp vợ ck sinh bệnh tật 1/8 Khả họ sinh không xẩy ra bệnh 7/8 = 87,5 % 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt siêng Môn thi: Sinh học Câu (2,0 điểm) Nguyên ... -Thí sinh không đ-ợc sử dụng tài liệu Giám thị không lý giải thêm chúng ta tên thí sinh: Chữ cam kết giám thị: Số báo danh: chống thi số: kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt Môn thi: Sinh...

Bạn đang xem: Đề thi chuyên sinh vào lớp 10

*

... đờng trực tiếp chia hình vuông vắn thành nhì phần tất cả tỉ số diện tích s 0,5 minh chứng 2005 đờng thẳng có 502 đờng thẳng đồng quy 10 Đề thi vào 10 năm 200 5-2 006 Ams- Chu văn an bài xích Cho biểu thức phường = x x ... Cung tròn cố định và thắt chặt d) Dựng hình chữ nhật PAON, minh chứng B, M, N trực tiếp hàng bài bác Đề thi vào 10 năm 199 7-1 998 Ams- Chu văn an bài xích Cho biểu thức : phường = 3( x + x 3) + x+ x x +3 x+2 x2 x a) Rút gọn ... Ba điểm Q, M, K thẳng sản phẩm đợc ko ? trên ? d) Xác định vị trí điểm C để đờng tròn ngoại tiếp MNQ tiếp xúc với đờng tròn (O) Đề thi vào 10 năm 200 3-2 004 Ams- Chu văn an bài bác Cho biểu thức P...
*

... WWW.VNMATH.COM - WWW.VNMATH.COM- WWW.VNMATH.COM ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG CHU VĂN AN AMSTERDAM- HÀ NỘI NĂM 2003 – 2004 Ngày sản phẩm nhất- Lớp khoa học tự nhiên Bài ( điểm ) cho biểu thức: a/ Rút ... WWW.VNMATH.COM tổng thể hóa toán cho n giác lồi cùng với n điểm ở miền đa giác WWW.VNMATH.COM WWW.VNMATH.COM - WWW.VNMATH.COM- WWW.VNMATH.COM ĐỀ THI VÀO 10 TRƯỜNG CHU VĂN AN AMSTERDAM- HÀ NỘI NĂM 2005 – 2006 ... WWW.VNMATH.COM WWW.VNMATH.COM WWW.VNMATH.COM - WWW.VNMATH.COM- WWW.VNMATH.COM ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN AMSTERDAM CHU VĂN AN HÀ NỘI NĂM 2007 – 2008 bài xích ( điểm ) đến phương trình: (1) a/ tra cứu nghiệm (x,...

Xem thêm:

*

CÁC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG CHUYÊN TIÊU BIỂU VÀ CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TRÊN TOÀN QUỐC


*

*