Danh sách thiếu tướng mới phong 2019

Tối ngày 30/1, Đại hội XIII của Đảng sẽ ra mắt list những đại biểu đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong danh sách 180 Ủy viên xác nhận Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bao gồm 23 đồng chí ở trong đoàn Đảng cỗ Quân nhóm. 6 bè bạn là lãnh đạo Sở Công an.

Bạn đang xem: Danh sách thiếu tướng mới phong 2019


*

DANH SÁCH CÁC TƯỚNG LĨNH QUÂN ĐỘI ĐƯỢC BẦU VÀO BAN CHẤPhường HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

1.Đại tướng Lương Cường, Bí tlỗi Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND toàn nước.

2.Thượng tướng tá Phan Vnạp năng lượng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tđắm say mưu trưởng QĐND toàn quốc, Thđọng trưởng Sở Quốc phòng

3.Thượng tướng mạo Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng viên Chính trị QĐND cả nước.

4. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

5.Thượng tướng tá Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó nhà nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND toàn quốc.

6.Thượng tướng mạo Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thđọng trưởng Sở Quốc phòng

7.Thượng tướng mạo Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thđọng trưởng Sở Quốc phòng

8.Thượng tướng Võ Minch Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ đọng trưởng Sở Quốc phòng

9.Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Thđọng trưởng Sở Quốc phòng.

10.Trung tướng tá Vũ Hải Sản,Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Sở Quốc phòng

11.Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng

12.Trung tướng tá Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu vực 4

13.Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5

14.Trung tướng mạo Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân quần thể 1

15.Trung tướng tá Trịnh Văn uống Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí tlỗi Đảng ủy, Chính ủy Quân khu vực 2

16.Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tsay đắm mưu trưởng QĐND nước ta.

17.Trung tướng mạo Trần Hồng Minc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

18.Chuẩn Đô đốc Trần Tkhô hanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

19.Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu vực 3

20.Thiếu tướng tá Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ team Biên chống.

Xem thêm:

21.Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân quần thể 7

22.Thiếu tướng mạo Nguyễn Văn uống Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí tlỗi Đảng ủy, Chính ủy Quân quần thể 9

23.Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Phó Tư lệnh, Tsi mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

*

DANH SÁCH 6 TƯỚNG LĨNH CÔNG AN TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

1. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Sở Chính trị khoá XII, Uỷ viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Sở trưởng Bộ Công an.

2. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thđọng trưởng Sở Công an.

3. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thđọng trưởng Sở Công an.

4. Trung tướng mạo Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ đọng trưởng Sở Công an.

5. Thiếu tướng tá Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ đọng trưởng Sở Công an.

6. Thiếu tướng mạo Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ đọng trưởng Sở Công an.