Bỏ Chứng Chỉ Tin Học Ngoại Ngữ


*

Chính thức vứt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tập cùng với công chức hành bao gồm, vnạp năng lượng thư (Ảnh minch họa)

Sở Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV dụng cụ mã số, tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, nghiệp vụ với xếp lương đối với các ngạch công chức chăm ngành hành chủ yếu với công chức chăm ngành văn thỏng.

Bạn đang xem: Bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ

Ttuyệt vào kia, thử khám phá công chức hành bao gồm gồm khả năng áp dụng công nghệ ban bố cơ bản, áp dụng được nước ngoài ngữ ở trình độ chuyên môn phù hợp tùy thuộc vào yêu cầuvào tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nhiệm vụ của từng ngạch ốp.

Hiện hành, Thông tứ 11/2014/TT-BNV, Thông tứ 14/2014/TT-BNV thưởng thức về chứng từ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng so với công chức hành chủ yếu, văn uống tlỗi nlỗi sau:

*Các ngạch ốp công chức hành chính:

- Ngạch nhân viên cao cấp:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ cùng với trình độ chuyên môn tương đương bậc 4 size năng lượng nước ngoài ngữ Việt Nam theo lý lẽ trên Thông bốn 01/2014/TT-BGDĐT.

+ Có chứng từ tin học với trình độ đạt chuẩn chỉnh khả năng áp dụng công nghệ ban bố cơ phiên bản theo pháp luật tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

- Ngạch ốp chuyên viên chính:

+ Có chứng chỉ nước ngoài ngữ cùng với trình độ tương tự bậc 3.

+ Có chứng từ tin học cùng với chuyên môn đạt chuẩn kĩ năng thực hiện technology thông tin cơ bản.

- Ngạch men chuyên viên:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ cùng với trình độ tương đương bậc 2.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn khả năng thực hiện công nghệ công bố cơ phiên bản.

- Ngạch cán sự:

+ Có chứng từ nước ngoài ngữ cùng với trình độ chuyên môn tương đương bậc 1.

Xem thêm:

+ Có chứng chỉ tin học tập với trình độ chuyên môn đạt chuẩn khả năng thực hiện công nghệ đọc tin cơ phiên bản.

- Ngạch ốp nhân viên: Không từng trải.

*Các ngạch công chức văn uống thư:

- Ngạch men Văn uống thỏng chính:

+ Có chứng từ ngoại ngữ trình độ chuyên môn bậc 3 (hoặc tương đương).

+ Có chứng từ tin học cùng với chuyên môn đạt chuẩn chỉnh kỹ năng áp dụng technology lên tiếng cơ bản.

- Ngạch men Vnạp năng lượng thư:

+ Có chứng từ ngoại ngữ trình độ chuyên môn bậc 2 (hoặc tương đương).

+ Có chứng từ tin học cùng với chuyên môn đạt chuẩn chỉnh kỹ năng áp dụng công nghệ thông tin cơ phiên bản.

- Ngạch Văn thỏng trung cấp:

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương).

+ Có chứng từ tin học tập cùng với trình độ đạt chuẩn tài năng thực hiện technology thông tin cơ phiên bản.